Contact & boekingen

mail: info@cecemusic.nl
bel: 0515-335995 (Peter Miedema)
of gebruik het onderstaande formulier

Bezig met laden
Sorry, het versturen is niet gelukt.
Bedankt voor uw aanvraag.

Colofon:
Website: Multiminded Webdesign Sneek
Grafisch ontwerp: Age van der Zee
Fotografie: Wout Kok, Niels Gross, Ine Plompen.
Concept & teksten: Fyren communicatie

Disclaimer:
De op deze site verstrekte informatie is met zorg samengesteld. Alles mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van CéCé. Als het maar gezellig wordt...

 

Bezig met laden